ผู้บริหาร

ประทีป มณีบางกา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
ปิดเทอมแล้วนักเรียนทำอะไรกันบ้าง
ช่วยงานพ่อแม่
ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน
เรียนพิเศษ
อยู่้เฉย ๆ
อื่น ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/08/2011
ปรับปรุง 27/01/2015
สถิติผู้เข้าชม 319928
Page Views 440953
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เสนอเค้าโครงโครงานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 12.79 KB 236
sar แก้ไข 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 233
sar word Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 354
รายชื่อนัีกเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153 KB 267
บุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 296
เกณฑ์วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 165
เพลงมาร์ชโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 165
รูปแบบข้อสอบโอเนต 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.46 KB 126
MIS 18
LMS 23
Google app 17
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน 217
งานแผนงานโรงเรียน
เอกสารประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 702.78 KB 267
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 22.82 KB 146
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 228
15 มาตรฐานพร้อมเกณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 176
รายงานประจำปี แก้ไข 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 241
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 298
งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารประกอบการอบรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบดูช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 364
Stucare 1.1 รู้จักข้าพเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 196
Stucare 1.2 ระเบียนสะสม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 189
Stucare 1.3 บันทึกเยี่ยมบ้าน 194
Stucare 1.4 แบบบันทึกการสังเกต / สัมภาษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 258
Stucare 1.5 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 156
Stucare 1.6 - 1.8 แบบประเมินตนเอง (SDQ) Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 194
คู่มือแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 4047
Stucare 2.1 แบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 362
Stucare 2.2 รายละเอียดผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 189
Stucare 2.3 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 148
Stucare 2.4 แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 205
Stucare 3.1 แบบบันทึกการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 227
Stucare 4.1 แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 131
Stucare 4.2 แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 144
Stucare 4.3 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 184
Stucare 5.1 แบบบันทึกการส่งต่อภายใน (โดยครูที่ปรึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 204
Stucare 5.2 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 148
Stucare 5.3 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 142
ขั้นตอนการทำสัญญา กยศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.39 KB 2153
งานวิชาการ
รายงานโอเน็ต 31
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178 KB 41
รายงานโครงการ / กิจกรรม
รายงานการให้บริการห้องแนะแนว ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 2536
รายงานโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 925

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
® Copyright 2011- 2012 All Rights Reserved.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ ครูสุรชัย ผิวเหลือง หรือ E-mail. phatowittayaschool@gmail.com krupol555@gmail.com