โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
127 หมู่ที่ 8   ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
เบอร์โทรศัพท์ 077-539049
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานโรงเรียน ๒๕๕๗
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใด เป็น "เอกลักษณ์ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา)
เศรษฐกิจพอเพียง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมการแสดง
ล่องแพเชิงอนุรักษ์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/08/2011
ปรับปรุง 07/04/2016
สถิติผู้เข้าชม 423767
Page Views 579180
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ


ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เสนอเค้าโครงโครงานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 12.79 KB 271
sar แก้ไข 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 304
sar word Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 405
รายชื่อนัีกเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153 KB 301
บุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 352
เกณฑ์วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 195
เพลงมาร์ชโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 200
รูปแบบข้อสอบโอเนต 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.46 KB 158
MIS 54
LMS 57
Google app 66
ตัวอย่างคำสั่ง 28
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 275 KB 6
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน 279
งานแผนงานโรงเรียน
เอกสารประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 702.78 KB 310
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 22.82 KB 179
ตารางการจัดสรรงบประมาณ 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.99 KB 3
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 275
15 มาตรฐานพร้อมเกณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 208
รายงานประจำปี แก้ไข 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 271
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 339
รายงานการประเมินตนเอง 32
งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารประกอบการอบรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบดูช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 436
Stucare 1.1 รู้จักข้าพเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 249
Stucare 1.2 ระเบียนสะสม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 276
Stucare 1.3 บันทึกเยี่ยมบ้าน 256
Stucare 1.4 แบบบันทึกการสังเกต / สัมภาษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 308
Stucare 1.5 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 205
Stucare 1.6 - 1.8 แบบประเมินตนเอง (SDQ) Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 258
คู่มือแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 4694
Stucare 2.1 แบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 425
Stucare 2.2 รายละเอียดผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 233
Stucare 2.3 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 187
Stucare 2.4 แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 248
Stucare 3.1 แบบบันทึกการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 287
Stucare 4.1 แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 166
Stucare 4.2 แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 193
Stucare 4.3 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 223
Stucare 5.1 แบบบันทึกการส่งต่อภายใน (โดยครูที่ปรึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 246
Stucare 5.2 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 183
Stucare 5.3 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 174
ขั้นตอนการทำสัญญา กยศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.39 KB 2258
งานวิชาการ
รายงานโอเน็ต 74
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178 KB 93
รายงานโครงการ / กิจกรรม
รายงานการให้บริการห้องแนะแนว ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 2671
รายงานโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 1104
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเเรียน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 3
2.โครงการทัศนศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 47.6 KB 1
3.โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 64.24 KB 2
3.โครงการรักการอ่าน58 (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 29.9 KB 3
4.โครงการพัฒนางานแนะแนว2558 Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 1
5.โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28.35 KB 5
6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์2558 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 4
7.โครงการประชาสัมพันธ์ 58 (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 85.23 KB 1
8.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 125.87 KB 3
9.โครงการโครงการพัฒนาคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 40.41 KB 4
10.โครงการค่ายต้นกล้าอินทนิล2558 Word Document ขนาดไฟล์ 26.75 KB 1
11.โครงการต้นไม้ของฉัน Word Document ขนาดไฟล์ 54.76 KB 2
15.โครงการลด 0 ร 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 2
โครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.05 KB 2
โครงการกลุ่มสาระวิทย์ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 62.28 KB 2
โครงการการงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 49.72 KB 3
โครงการยกผลสัมฤทธิ์58 (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 2
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -แข่งขันทักษะวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 223 KB 2
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 1
2.โครงการลด 0 ร 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 45.04 KB 1
3.โครงการรักการอ่าน58 (ฉบับแก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 28.27 KB 2
3.ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด ปรับยอด Word Document ขนาดไฟล์ 58.12 KB 1
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 123.9 KB 1
5.โครงการทัศนศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 47.17 KB 2
7.โครงการค่ายต้นกล้าอินทนิล2558 Word Document ขนาดไฟล์ 26.72 KB 1
7.โครงการพัฒนางานแนะแนว2558 Word Document ขนาดไฟล์ 33.14 KB 1
7.โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28.07 KB 3
8.รายงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์2558 Word Document ขนาดไฟล์ 178.58 KB 2
10.โครงการประชาสัมพันธ์ 58 (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 84.4 KB 2
12.โครงการต้นไม้ของฉัน Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 1
13.โครงการพัฒนาคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 40.52 KB 4
โครงการกลุ่มสาระการงาน Word Document ขนาดไฟล์ 50.72 KB 2
โครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์.. Word Document ขนาดไฟล์ 27.63 KB 1
โครงการกลุ่มสาระวิทย์ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 61.99 KB 3
โครงการยกผลสัมฤทธิ์58 กลุ่มสาระภาษาไทย(แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 2
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 30.69 KB 2
หัวโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระทางการเรียน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 1

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
® Copyright 2011- 2015 All Rights Reserved.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ ครูณัฏฐณิชา  สุทธิวิริวรรณ หรือ E-mail. admin@phatowittaya.ac.th