ผู้บริหาร

นายเจริญ ทองศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
ปิดเทอมแล้วนักเรียนทำอะไรกันบ้าง
ช่วยงานพ่อแม่
ทำงานหารายได้ระหว่างเรียน
เรียนพิเศษ
อยู่้เฉย ๆ
อื่น ๆ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/08/2011
ปรับปรุง 07/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 295757
Page Views 405632
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เสนอเค้าโครงโครงานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 12.79 KB 217
sar แก้ไข 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 203
sar word Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 328
รายชื่อนัีกเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153 KB 255
บุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 278
เกณฑ์วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 152
เพลงมาร์ชโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 152
รูปแบบข้อสอบโอเนต 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.46 KB 111
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน 212
งานแผนงานโรงเรียน
เอกสารประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 702.78 KB 237
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 22.82 KB 138
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 212
15 มาตรฐานพร้อมเกณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 160
รายงานประจำปี แก้ไข 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 219
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 281
งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารประกอบการอบรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบดูช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 343
Stucare 1.1 รู้จักข้าพเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 178
Stucare 1.2 ระเบียนสะสม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 170
Stucare 1.3 บันทึกเยี่ยมบ้าน 187
Stucare 1.4 แบบบันทึกการสังเกต / สัมภาษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 235
Stucare 1.5 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 143
Stucare 1.6 - 1.8 แบบประเมินตนเอง (SDQ) Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 180
คู่มือแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 3912
Stucare 2.1 แบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 340
Stucare 2.2 รายละเอียดผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 171
Stucare 2.3 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 131
Stucare 2.4 แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 187
Stucare 3.1 แบบบันทึกการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 212
Stucare 4.1 แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 120
Stucare 4.2 แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 135
Stucare 4.3 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 169
Stucare 5.1 แบบบันทึกการส่งต่อภายใน (โดยครูที่ปรึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 192
Stucare 5.2 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 129
Stucare 5.3 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 128
ขั้นตอนการทำสัญญา กยศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.39 KB 2010
งานวิชาการ
รายงานโอเน็ต 23
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178 KB 30
รายงานโครงการ / กิจกรรม
รายงานการให้บริการห้องแนะแนว ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 2376
รายงานโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 857

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
® Copyright 2011- 2012 All Rights Reserved.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ ครูสุรชัย ผิวเหลือง หรือ E-mail. phatowittayaschool@gmail.com krupol555@gmail.com